Stikkord: staten

 • Regjeringsforslag svekker inntektene til distriktskommuner

  I stillhet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet forberedt nye beregningsmåter som vil redusere tilskuddene til utkantkommuner.

 • Møre og Romsdal degraderes

  Regionreformen er på vei. Kommunereformens illsinte fetter vil degradere store landområder til en utkant i en større region. Møre og Romsdal kan bli partert i tillegg. Som en gris under slakterens hugg, blir fylket delt i Romsdalsfjorden den nye grensen mellom Vestlandet og Midt-Norge ser ut til å bli liggende. Plutselig har vi et stort…

 • Har KRF blitt de blå-blå sin legitimering?

  Dagens regjering jobber hardt med å realisere oppdraget gitt av sine oppdragsgivere. Oppdragsgiverne er mennesker som representerer eierskapet i norsk industri, og som i stor grad trygger den økonomiske ryggraden til de blå partiene. Med disse gavene kommer det selvfølgelig krav. Norges rikeste gir ikke Høyre millioner av kroner uten å få noe tilbake. Hensikten…

 • Prioriter gamle, syke og unge

  Kommunene er i skvis. På den ene siden er det staten som stadig reduserer overføringene i et lønnlig håp om effektivisering. På den andre siden er de som er avhengig av kommunens tjenester. Så har vi dem som skal betale skatt. Omsetninger har sunket mye siden siste finanskrise, og er egentlig ikke kommet i gang…

 • Ikkje valkamputspel, men sosialistiske prioriteringar!

  Sitat frå Vestnes SP sitt innlegg i VestnesAvisa 14.1.15; Vestnes kommune fekk ikkje,- slik vanleg er, redusert arbeidsgjevaravgift for kommunal sektor. Dette er jo ein direkte feil framstilling av saka frå Vestnes SP si side. Vestnes kommune HAR fått redusert arbeidsgjevaravgift. Det var gevinsten med lågare sats som ikkje vart verande i kommunen. I og…

 • Mer satsing må til i Vestnes

  – Vi har satt oss klare mål. Vi investerer 100 millioner for å legge til rette for 200 nye boliger, 300 nye jobber og 400 nye innbyggere de neste ti årene, sier ordfører Lars Olav Hustad (H). Rauma satser store mengder penger og arbeidstimer i å nå sine ganske hårete mål for de neste ti…

 • Staten lager egne regler for seg selv

  I mange år har staten hatt egne særregler for innkreving av ulike avgifter og gebyr, med tilhørende gebyrer for for sen betaling. For oss som bor her i landet har våre lovgivere laget lover slik at alle skal behandles likt. Det er det våre forfedre mente skulle være en av pilarene i det moderne samfunnet.…