Stikkord: tautra

 • Møreakse vs Romdalsakse

  Møreakse vs Romdalsakse

  Ordkrigen har pågått i mange år. Målene med Møreaksen (MA) blir glatt lagt bort i alternativet Romsdalsaksen (RA). MA skal binde sammen to livsviktige områder her i fylket. Livsviktige for arbeidsplasser og lønningsposer. RA er tiltenkt den trafikken som skal fort gjennom fylket. Det er bare det at den siste gruppen utgjør desidert den minste […]

 • Den lokalvennlige Møreaksen

  Den lokalvennlige Møreaksen

  ‎Stortinget har lagt ned målene med MA, og SVV skal lage en vei som dekker disse målene. Det burde være helt innlysende at andre alternativ til kryssing av Romsdalsfjorden, i størst mulig grad, bør dekke de samme målene. Følgende er hentet fra Romsdalsaksen(Sekkfast)-gruppen å Facebook. Den miljøfientlige tunneltraseen Møreaksen: – fem lange tunneler – derav […]

 • Løft tautratunellen opp i dagen

  Løft tautratunellen opp i dagen

  Etter å ha gått gjennom Harald Buvik fra Statens Vegvesen(SVV) sin presentasjon under Brannvernkonferansen 2017, må jeg si jeg er sjokkert. La meg gjengi noen av punktene han la frem: · Vegtuneller er identifisert som potensielle for storulykker. Det vil si at SVV er bevisst det faktum at faren for en stor ulykke med mange […]

 • MA og RA

    NTP kommer snart, og lekkasjene ser ut til å komme tettere etter hverandre i månedene som kommer. Med en totalpakke på nærmere en billion kroner, er den nok den største satsingen på samferdsel her i landet noensinne. Forhåpentligvis ligger Møreaksen der inne i lista over veiprosjekt som skal realiseres. MA er en del av […]

 • Kryssing av Romsdalsfjorden og sikkerheten

    Møreaksen (MA) er et hett tema nå for tiden. Det er egentlig ikke å undre seg så meget over. Men en ny undersjøisk tunell er nok det siste den menige mann i området ønsker seg. Spesielt i et område som er spekket av tuneller fra før, og da flere undersjøiske sådanne. Møreaksen har som […]