Stikkord: trafikk

  • Høyre eller venstre side av veien …

    Norske sjåfører holder til høyre og er ganske uvant med trafikk fra andre land som for eksempel Storbritannia og de tidligere britiske koloniene, der de trafikkerende holder til venstre. Mens det ville være enkelt å godta dette som bare en av de tingene som er bare er annerledes, er det faktisk en ganske interessant historie…