Stikkord: tresfjording

 • Hurra!!!

  Hurra!!!

  Bompengeinnkrevingen på Tresfjordbrua, ble avsluttet 15.1.2021 kl 12:00

 • Kakeboksen

  -Har du vært i kakeboksen nå igjen, Øyvind?!!? -Det kan jeg ikke svare bekreftende på, og heller vel egentlig til den oppfatning at jeg har ikke vært i nevnte boks. Den er rett og slett for liten. Men sett ut fra beskyldningenes alvorlighetsgrad, må jeg be om forståelse av nevnte faktum -Det er forsvunnet en…

 • Kjære Microsoft

  Kjære Microsoft … Jeg er så skuffet over deg. Du skulle liksom hjelpe meg å produsere nye data i Office-pakka di, og ta vare på dem for meg på Onedrive. Jommen sa jeg smør. Jeg har vært en bruker av Windows siden første utgaven kom ut, og før det var jeg en reser på DOS…

 • Det store bygdetyveriet

  Tale hos Tresfjord Pensjonistlag 2015 Tresfjord en bygd under endringer og med store utfordringer. Det store bygdetyveriet! Den første Tresfjordingen kom hit for ca. 3 000 år siden. Han så verdiene og visst at her kunne han skape trygghet for seg selv og sine. Han kom kanskje fra jegere og sankere, og slo seg ned her…

 • To argument for kommunesammenslåing

  Mer effektive kommunale tjenester. Det må da være nesten utrivelig å være etatsleder i en kommune. Eller leder av en institusjon … Ja, ha en lederstilling i det hele tatt i en kommune, sett i forhold til en lederstilling i en privat bedrift. Den siste gruppen har gode målingsverktøy for å måle denne effektiviteten man…

 • Punktstreik i Vestnes

    Rundt hundre mennesker møtte opp på markeringen av punktstreiken i dag. Skafti Helgason holdt en inderlig appell, der han gjorde det helt tydelig for de fremmøtte at foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven ikke var til fordel for arbeidstakerne. Det er tydelig at dette engasjerer. Et av problemene ved presentasjonen av endringene er ministerens bruk av motpartens…

 • Prioriter gamle, syke og unge

  Kommunene er i skvis. På den ene siden er det staten som stadig reduserer overføringene i et lønnlig håp om effektivisering. På den andre siden er de som er avhengig av kommunens tjenester. Så har vi dem som skal betale skatt. Omsetninger har sunket mye siden siste finanskrise, og er egentlig ikke kommet i gang…

 • Ikkje valkamputspel, men sosialistiske prioriteringar!

  Sitat frå Vestnes SP sitt innlegg i VestnesAvisa 14.1.15; Vestnes kommune fekk ikkje,- slik vanleg er, redusert arbeidsgjevaravgift for kommunal sektor. Dette er jo ein direkte feil framstilling av saka frå Vestnes SP si side. Vestnes kommune HAR fått redusert arbeidsgjevaravgift. Det var gevinsten med lågare sats som ikkje vart verande i kommunen. I og…