Tresfjording

Engasjert

Sosialdemokrat

Brastadkrysset og busslommer

Vestnes kommunestyre sa på møtet 1.10.15 nei til nytt kollektivknutepunkt i Skorgen. Dette begrunner de i ønsket om et slikt på Helland. Planen finner du her …

Vel og greit så langt, men likevel trengs det et skikkelig busslomme ved Brastadkrysset. En slik løsning er viktig for alle som bor på strekningen fra Brastadstranda til Daugstad når de skal ut å reise.

Det er bestemt fra fylket at bussene skal kjøre brua. Her i bygda blir det nok bare none skolebusser og en og annen lokalbuss som stanser. Skal man ta bussen må man, hvis Vestnes kommunestyret ikke går inn for noe annet, ta egen bil til Helland, for der å gå på bussen til bestemmelsesstedet.

Løsningen bør kanskje bli begge deler. Kollektivknutepunkt på Helland og busslomme på Brastadkrysset. Det er en innlysende forskjell på et kollektivknutepunkt og en vanlig busslomme.

Siden Heggekleiva skal stenges, og dagens kollektivknutepunkt ved Skorgenelva blir nedlagt, er dette viktig for å opprettholde dagens tilbud. Byggefeltet, skolen og stranda bortover mot Naustvollen er godt forsett med busslommer til lokalrutene allerede i dag.

Man må også påpeke en vesentlig mangel ved forslaget fra vegvesenet. Det er ikke planlagt en gangvei fra gamle Brastadkrysset opp til det nye. Dette er viktig for sikkerheten til de myke trafikanter som skal opp til busslommene. Dette må realiseres i samtidig, da dette vil bli en ganske sterkt trafikkert vei med en stor andel tungtransport fra industriområdet i Skorgen. Leca, kornsiloen og Straumen Bil generer ganske mye trafikk med tyngre kjøretøy gjennom en dag.

Derfor bør det også legges inn akselerasjons- og retardasjonsfelt i begge retninger. Dette vil være med å opprettholde flyten i trafikken, men samtidig opprettholde sikkerheten til den myke trafikanten ved busslommene.

Likefullt må planene endres, på en slik måte at passasjerer som går av bussen ved Brastadkrysset, på sin vei til parkeringsplassen nedenfor hovedveien, treffer på undergangen før de kommer til krysset. Dette for å hindre at noen dristige passasjerer forsøker seg på en snarvei og strener tvers igjennom krysset. Husk at dette er en europavei der fergene setter i land noen hundre heseblesende bilister i timen. Løsningen er enkel. Det må bli å plassere begge busslommene noen meter sør for krysset. Ikke i selve krysset.

Da spørs det om man greier å få begge deler. Er fylket villige til å koste på et større knutepunkt på Helland, samtidig som de bygger en busstoppløsning i Skorgen? Vil busselskapene kjempe frem et enkelt kollektivknutepunkt i Skorgen, for å slippe å kjøre innom Helland?

Hvem vet …

2 thoughts on “Brastadkrysset og busslommer

  1. Løsningen som det blir lagt opp til på Brastadkrysset kan de benevne som hva de vil. Det som er hovedpoenget, i alle fall for oss som bor Skorgen, er at det blir lagt til rette for et trafikksikkert busstopp, med planfri kryssing av E39. Hvis ruta for bussen til/fra Åndalsnes skulle bli fastlagt til å gå rundt Tresfjorden, der folk faktisk bor, så må det uansett bli et busstopp på Brastadkrysset, for TIMEXPRESSEN kommer IKKE til å gå rundt Tresfjorden.

    Etter at nyveien mellom Kjelbotn og Remmem ble bygd har Skorgen Vel ved flere anledninger krevd både veikontoret og kommunen om at det måtte lages et busstopp ved krysset.

    Men nå har altså sentraliseringsiveren slått så sterkt rot i det politiske miljøet (før vi får nytt kommunestyre) at et skarve busstopp, som sikrer liv og lemmer for myke trafikanter, også må vike for å få sentralisert bussforbindelsene gjennom kommunen.

  2. Løsningen som det blir lagt opp til på Brastadkrysset kan de benevne som hva de vil. Det som er hovedpoenget, i alle fall for oss som bor Skorgen, er at det blir lagt til rette for et trafikksikkert busstopp, med planfri kryssing av E39. Hvis ruta for bussen til/fra Åndalsnes skulle bli fastlagt til å gå rundt Tresfjorden, der folk faktisk bor, så må det uansett bli et busstopp på Brastadkrysset, for TIMEXPRESSEN kommer IKKE til å gå rundt Tresfjorden.

    Etter at nyveien mellom Kjelbotn og Remmem ble bygd har Skorgen Vel ved flere anledninger krevd både veikontoret og kommunen om at det måtte lages et busstopp ved krysset.

    Men nå har altså sentraliseringsiveren slått så sterkt rot i det politiske miljøet (før vi får nytt kommunestyre) at et skarve busstopp, som sikrer liv og lemmer for myke trafikanter, også må vike for å få sentralisert bussforbindelsene gjennom kommunen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.