Tresfjording

Engasjert

Sosialdemokrat

Skatt, et nødvendig onde?

Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Mangelen på konkrete vederlag skiller skatter fra betalinger for offentlige tjenester (gebyr). Her i Norge er hovedformålet med skatt å finansiere offentlig forbruk og investeringer, og overføringer til den private sektor. (Kilde: Wikipedia)

Skatt er ingen ny oppfinnelse. En form for skatt til makten i området har vert krevd inn siden Adam ble jaget ut av paradiset. Før penger ble oppfunnet ble skatten ofte innkrevd gjennom tvangsarbeid, hoveri, eller en fastsatt del av skattebetalerens eiendom og buskap. Bonden hadde bare to valg: Enten å overta en fattig festegård på sin godseiers befaling, eller å la seg innkalle som soldat i militæret.

Av de 20 første landene på lista over de med høyest totalt skattetrykk, er 18 europeiske. Alle nesten uten unntak noen av verdens beste land å bo i. Er det noen sammenheng her? Er høyt skattenivå ensbetydende med gode velferdsordninger? Ja, med et viktig unntak, at statens inntekter strømmes tilbake til folket gjennom offentlige tjenester. 

Det er grovt forklart tre ulike styreformer her i verden, ser vi bort fra diktaturer, som egentlig er kjeltringer som har kommet til lovskrivingspennen. De tre er Kommunisme, Kapitalisme og Sosialisme.

Kommunisme er enkelt forklart at staten eier alt, og du jobber for staten. Denne formen for statsstyring har vist sin utilstrekkelighet, spesielt i det tjuende århundre, da formen førte til Sovjetunionens fall.

Kapitalisme er, like enkelt forklart, at kapitalen eier alt, og du jobber for kapitalen. Denne formen for statsstyring ser vi et godt eksempel på i USA. I et slikt land må du selv betale for visse velferdsordninger innen helse og omsorg. Ofte har kapitalen i slike land et godt, ja nesten totalt, grep om lovmakerne, og nyter derfor godt av blant annet lave skatter.

Sosialisme er, like greit forklart, at folket eier, og du jobber for folket. Statens rolle her er skatteinnkreving for å tilby ulike tjenester inne helse, sosial trygghet, infrastruktur, skole og utdanning, m.m.

Målet for alle tre er rikdom. Med denne kommer makt. Rikdommen har sitt utspring hovedsakelig i landets naturlige ressurser. Utnyttelsen av disse er kalt primærnæringene. Det er har landet, gjennom eksport, tjener penger. Alt annet er egentlig bare spin-offs herifra. Et lands fortjeneste speiles i handelsbalansen med utlandet. Norge blir ikke rikere av at jeg betaler en lokal frisør for en hårklipp.

Når vi så kan enes om at disse viktige naturlige ressursene i utgangspunktet er alle innbyggernes eiendom, er vi kommet langt. Du og jeg har vår rett i disse verdiene. Her kommer kapitalen inn i sosialismen. Kapitalen investerer i utnyttelsen av ressursene, og genererer inntekter fra både inn- og utland. Siden vi alle er av fødsel medeiere i disse verdiene, skal vi også tilgodesees på en mest rettferdig måte. Og her kommer staten inn. En av dens viktigste oppgaver er å fordele disse verdiene ut til folket på em mest rettferdig måte.

Men det er også viktig at folket gjennom arbeid for kapitalen, mottar lønninger. Dette er også en av mange måter å fordele gevinsten av primærnæringen. Det er denne tankegangen som etter krigen har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Joda, oljen har gitt oss mer penger, ja mer enn vi kan bruke på oss selv, men sammenlignet med mange andre oljeproduserende diktaturer og teokrati, der alle verdier samles på få hender, har vi det trygt her på bjerget.

Det sies at 62 av de rikeste personer her i verden, eier like mye som den fattige halvdelen av verdens befolkning. Det vil si at det er en stor mengde mennesker som ikke får ta del i sine rettmessige verdier. De er utelatt fra blant annet helse og skoletilbud. De er utnyttet økonomisk av kapitalen gjennom lave lønninger og dyre forsikringer. 

For å tette gapet mellom fattig og rik, er det riktigere å gi de fattige høyrere lønninger, bekjempe sosial dumping og øke investeringene i offentlig sektor. I globaliseringens dunkle lys er det ikke vi i høykostlandene som skal senke vår lønninger, men lønningene i lavkostland høynes. Dette vil gi en bedre fordeling av verdens ressurser og verdier, slik at disse kommer flest mulig  av verdens mennesker til gode.

Som en konklusjon kan man derfor si at bor du i en del av verden der du føler at skattetrykket er for høyt, ja da har du det godt. Egentlig er det slik at er du født i Norge, så har du vunnet i livets lotto. Du er en del av befolkningen som utgjør 0,07% av verden befolkning. Det er lotto det!

Se her hva Den Norske Modellen betyr for deg, og dine barn. Uten, eller med lav skatt, er ikke dette mulig.

Nei, skatt er ikke et onde! Tvert i mot!

Gjennom skatt, som mest mulig rettferdig går tilbake til deg og dine barn, skal vår fremtid sikres og trygges.

Derfor oppfordrer jeg deg, leseren her, å tenke over hvilket politisk parti du vil skal styre Norge?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.