Tresfjording

Engasjert

Sosialdemokrat

Vestnes og Nye molde kommune

 

Fylkesmannens tilråding av fremtidig kommunestruktur her i fylket, ble presentert på en pressekonferanse i Molde den 3. oktober.

Det ga 35 ordførere bakoversveis, skal en tro avisene dagen derpå.

Alle kommunene har gått igjennom en prosess der innbyggerne har blitt hørt, og resultatet er utvetydig et nei til sammenslåinger. Dette har også fylkesmannen fått med seg.

Eller har han det?

Fylkesmannens oppdragsgiver er Stortinget, et Storting som arbeider for en fullstendig omlegging av kommune-Norge uten å ta hensyn til lokale parametere som identitet og tilhørighet. Her er det økonomien som er målet. Selv om mye kan diskuteres om akkurat det, og mye er sagt, så er det nok å si her at de fleste ordførere i landet, samt de fleste innbyggere, er mot hele reformen.

Men hva med Vestnes som en del av Molde kommune?

Først og fremst blir vi en utkant. Selv om Møreaksen kommer, er avstanden til Molde både lang og kostbar. Spesielt når bompengeringene er på fremmarsj.

Kommunesenteret flyttes til Molde. Nærheten til bygdene på sørsida av fjorden blir nok borte. Tror ikke Torgeir vil ta imot telefoner fra grasrota med den åpenheten Geir Inge gjør i dag. Hvem skal da tale sørsidas sak?

Den nye kommunen skal ha et minimum av 35 representanter i kommunestyret. I dag har Vestnes 23. Det vil si at det er en representant for hvert 290.ende menneske. I den nye kommunen er dette tallet ikke langt fra tidoblet. Hvem skal tale varmt for Tresfjorden der inne? Dette er ikke en styrking av demokratiet.

Så er det sykehjemmet. Det havner i Molde tilslutt. Slik det ser ut til å bli innen sjukepleien i årene fremover, vil de gamle bo hjemme til de blir så pleietrengende at de må på sjukehjem. Terskelen vil øke for hvert år. Ser for meg en del bilkjøring her. Ho Olga øverst oppe i Romsdalen kan risikere å tilbringe sine siste dager langt fra slekt og venner. Dette må til skal de økonomiske gevinstene Stortinget setter som mål, oppnås.

Og jeg lurer på mer:

Hvis Stortinget går inn for fylkesmannens tilråding, kommer Moldes ordfører til forhandlingsbordet med sparsessen og fire jokere på hånden? Lite villig til kompromiss?

Blir legesenteret på Helland nedlagt, etter hvert? Det kan vi ikke se bort ifra.

Skal bygdeutviklingen foregå i Storgata? Hvem skal tilrettelegge for vider utvikling i bygdene på sørsiden?

Når blir avstandene for lange for hjemme- og hjemmesykepleien?

Hva med den nærheten til lokalmiljøet kommunestyrene har i dag? Borte? I alle fall veldig svekket.

Hvordan skal vi tro på styrking av lokaldemokratiet når fylkesmannen i si tilråding overser lokale innbyggerundersøkelser så fullstendig?

Det blir vel noen usedvanlig store utkanter i en kommune som strekker seg fra Bjorli til havet og nesten femten mil til havet?

Vil teknisk etat bli flyttet til Molde? Noen annet hadde forundret meg.

Hva med frivilligheten og dens overlevelse i de nye utkantene?

Hva med rus og psykiatri? Vil det arbeidet i bygdene bli styrket?

Tilrådinga fra fylkesmannen vil koste dagens kommuner rundt Molde et utall av arbeidsplasser. De enkelte kommuner har i de siste tiårene drevet en utstrakt sentralisering inn mot kommunesentra. Om tilrådinga fra fylkesmannen går gjennom, vil sentraliseringsarbeidet få en ny dimensjon. For det er nettopp denne sentraliseringen som ligger som en grunnmur i kommunereformen. Sentralisere og nedbemanne.

Det er nemlig slik at kostnadene innen helse og omsorg er i streng relasjon til antall mennesker som skal ha hjelp. Dermed er innsparingen lagt til bemanningen, drift og bygninger. Og derfor kommer innskjæringene til å ramme hardest der.

Hva med skolene? Vil ungdomskolene i Vestnes flyttes over Romsdalsfjorden? Vil ungdomsskolen i Tomren legges ned? Her er det vel ikke spørsmål om, men når. Hvor lenge vil det være u-skole på Helland? Ti år?

Blir kommunen så stor at lokale bygdelag og kommunedelsråd må etableres? Hvor blir det av gevinsten da?

Hva med de politiske partiene, vil kommunesammenslåingen også tvinge frem en sammenslåing av de ulike politiske partiene?

Nei … Fylkesmannen lager flere spørsmål enn svar. Flere problemer enn løsninger. Møre og Romsdal ser ut til å gå baklengs inn i framtida.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.