Tresfjording

Engasjert

Sosialdemokrat

Tanker på elvebredden

Økonomiske faktorer

 • Påstand: Det spares 2,5 millioner ved å legge ned Tresfjord Skule
 • Bare driften av bygge er på mer enn 3,5 millioner i året. Dette minker lite, om bygget blir stående tomt.
 • Bygget kostet over 30 millioner, og er omtrent nytt. Det er ikke god forvalting av ressursene å ikke bruke bygget.
 • Eiendomsskatt som skal gå til innbyggerne settes på bok. Dette vitner ikke om dårlig råd.
 • Bygging av ny VGS i sentrum, skal ikke være grunnen til at skoler i bygdene legges ned.
 • Fortsatt drift på Vike Skole viser at den nedleggingen var feil.

Sosiale faktorer

 • Se Barnekonvensjonen §3
 • En fulltallig skole i hjembygda er best for barna i bygda.
 • Å trekke elever ut av bygdeskolen, for så å legge den ned for at det er for få elever, er uholdbart.
 • Kommunen har ved reduseringen av bygdeskolen ikke arbeidet for barnas beste.
 • Reisetida blir for lang for de barna som bor lengst borte fra skolen i sentrum
 • Se også Barnekonvensjonens §31 om hvile og fritidsaktiviteter.
 • Utdanningsdirektoratet har i rundskriv nr 2-2010 presisert at et godt psykososialt miljø også gjelder på vei til og fra skolen.
 • Nedleggingen kan klages inn til fylkesmannen. Se kommunelova §59. Slik har flere vedtak om nedlegging av skoler blitt reversert.
 • Søk hjelp hos Landslaget for Nærmiljøskolen (LUFS)
 • Har Vestnes kommune gitt forskrift om skolekretsgrenser? Finner inger etter søk på kommunens nettsider.

Pedagogiske faktorer

 • Større skoler er ikke en garanti for et bedre læringsmiljø.
 • Se opplæringslovas §19 om reisetidens negative innvirkning på læringsutbyttet.

 

Sosiale faktorer

 • Skolen må være nær
 • En skole har også flere funksjoner enn å være en ren utdanningsinstitusjon
 • Det er ikke bevist at en større skole gir bedre muligheter for sosialisering blant elevene

 

Flere spørsmål

 • Vil de som bor i bygda i dag   fortsette å bo der om skolen blir lagt ned?
 • Om de flytter, hvilke økonomiske konsekvenser vil det gi for kommunene?
 • Kan en gå ut fra at folk som flytter pga skolenedleggelser, holder seg innenfor kommunegrensene?
 • Mange bygdeungdommer som har bodd «ute» ei stund ønsker seg tilbake når de etablerer seg og får barn. Vil ei bygd uten skole være et attraktivt sted å komme tilbake til eller et sted for nye innflyttere å bosette seg?
 • Ønsker Norge å ha mennesker boende i distriktene?
 • Har verdens 5.rikeste land råd til å beholde et desentralisert bosettingsmønster der skolene er en del av bildet, eller er det politisk enighet i Norge om å bygge ned distriktene?
 • Skal økonomiske hensyn uten videre overskygge alle andre forhold?
 • Hva med de menneskelige aspektene?
 • Skal hensynet til bygda og barna uten videre ofres på økonomiens alter?
 • Du skal ikke så inderlig vel, tåle en urett du har påført andre selv. (fritt forvrengt)
 • Opprettholdelse av en desentralisert skolestruktur er en målsetning i Norges distrikts- og regionalpolitikk (St.meld.nr.21(2005-2006
 • Nordlandsforskning (publisert desember 2015), gis det uttrykk for at (sitat): «Det er mange gode grunner for at det bør være skole nær der folk og unger bor. I denne sammenhengen fokuseres det på én slik god grunn: Elevenes fysiske utvikling, velvære og helse.»

Tanker ved elvebredden

 • Reisetiden fra og til skolen i de laveste klassetrinn blir veldig lang for elever som bor lengst unna Helland.
 • Faglig blir vel innholdet i skolehverdagen for elevene det samme, når de skal ha samme lærerne fortsatt.
 • Kan en kommune som har penger på bok, argumentere med økonomi for å legge ned Tresfjord Skole?
 • Har virkelig kommunen så god råd at de kan stenge kommunens nyeste og dyreste skolebygg?
 • Hvilken tilretteleggerrolle utøver kommunestyret ved å legge ned nærskolen i Tresfjord.
 • Er det akseptabelt å utvikle et sentrum på bekostning av bygdene rundt?
 • Det koster å være tilrettelegger, og disse kostnadene må også legges utenfor kommunesentra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.