Tresfjording

Engasjert

Sosialdemokrat

Følelser og påstander

Aller først, i debatten over hvordan krysse Romsdalsfjorden, er det viktig å være klar over hvilke mål MA er tenkt å dekke. Jo, den skal være en del av en fergefri E39, men, og det viktigst for oss som bor her i fylket, er at den først og fremst skal knytte områdene rundt Molde og Ålesund tettere sammen.

Tilhengerne av andre alternativ må komme med løsninger som dekker målene MA er satt til å dekke, hundre prosent. Ikke snakk om nærhet til det nye sjukehuset, når dette ikke nevnes i kravspek’en til MA med ett ord. Snakk om å knytte Molderegionen sammen med Ålesundsregionen.

Så til debatten på Facebook og i utallige settinger i bygdene rundt fjorden. Å grunne sine meninger i følelser, blir helt feil, for da blir det bare en ordveksling på linje med to unger som skriker NEI, JO, NEI, JO osv til hverandre.
Påstander er noe herk i en debatt. Et godt råd; Alle sterke påstander, skal uoppfordret følges av et like sterkt argument. Det er argumentet som støtter påstanden. Derfor, når du debatterer, følg ALLTID opp påstandene dine med ordet … fordi … og så begrunn den. Ubegrunnete påstander frembringer sjeldent mer enn et lite skjevt smil.

Noen deltakere i debatten skriker opp om at det blir for dyrt. Hvor er argumentet? De som skal betale gildet som vil koste 350 milliarder kroner pluss eventuelle sprekker, synes tydeligvis ikke det. Denne påstanden stiller svakt mot regnestykker som viser en varierende, men overveiende positiv samfunnsøkonomisk gevinst.

Dernest blir jeg frustrert over mennesker som høres ut som de har strøket samtlige prøver siden barneskolen, tale samfunnsøkonomer med master- og doktorgrader midt imot. Ofte med påstander uten det obligatoriske argumentet. Enten godtar du regnestykkene til SVV eller andre, eller så hoster du opp et regnestykke selv. Men da bør du være jæ….ig god i faget selv!

Med denne tanken i bakhodet, har jeg samlet priser pr. meter for veier, tuneller, flytebruer, høybruer, kryss og tilførselsveier, fra ulike prosjekt i Norge de femten siste årene, inflasjonsjustert prisene opp til 2017-nivå, og ut fra det kan jeg si at jeg tviler på om hverken det ene eller det andre alternativet treffer med sine kalkyler. Men jeg har et argument som støtter påstanden at 15 milliarder for RA, kommer ikke til å holde. Nok om det.

Så er det dette med kravspek’en. SVV og Regjeringen vil gjerne spre kostnadene utover flere regnskapsår, for på den måten spare utgifter. Dermed bygger de en tofeltsvei nå, der en ny tofeltsvei ved siden av, vil bygges senere. Derfor går man fra en vei med 110 Km/t til 90 Km/t. RA skriver lite om hva de vil gjøre med eksisterende vei fra Landedalen til Hjelvika. En ting er sikkert, man kan ikke sette 90 Km/t grense på den veien slik den er i dag.

Mens SVV etter som planene blir klare, ja og før det, legger ut tegninger og forslag til MA, nekter Romsdalsaksen AS på spørsmål fra undertegnede, å gi ut detaljer om prosjektet sitt. Er det noe de er redd for?

Hvis man ser på MA og øyer spesielt, er det nok mer verdiskapning i Midsund og Aukra enn det er på Sekken. Men husk, at de to øyene får en etterlengtet fastlandsforbindelse, egentlig er en bonus, da det viser seg gjennom flere år med utredninger, at dette er den beste måten, samfunnsøkonomisk sett, å krysse Romsdalsfjorden på. Tør jeg komme med påstanden om at MA vil være med på å skape flere arbeidsplasser enn RA, siden MA knytter flere større verdiskapningsområder som Vestnes, Midsund, Aukra, Gjendem, Julsundet, Molde tettere sammen?

Den debatten som foregår nå, er nærmest å regne som sosial kontroll. Jeg hører om mennesker som har fått beskjed om at de er ikke ønsket i egen bygd, om de går for MA. Jeg har sett Messenger-samtalen. Det trues også med aksjoner i neste års valg. Man vil med andre ord, tvinge sine meninger og holdninger på andre. Dette er en skam i debatten!

Og så til miljødelen av debatten. Kort og godt kan man si at her på Vestlandet er det plent umulig å lage flate, tunnelfrie veier. Joda, RA er flat, men å stenge tre fjorder med flytebroer er etter min mening lite miljøvennlig.

Så til sikkerheten. MA blir den hittil sikreste tunnelen i Norge. Stigningen er 5% maks. Hvis et vogntog er i teknisk godkjent stand, er ikke dette noe problem.

Men …

MA har etter min mening to ulemper, som lett kan gjøres noe med. Til å begynne med, nevnte jeg at alternativer til fjordkryssingen må, ikke bør, må dekke alle målene med MA hundre prosent. Mitt forslag er å løfte tunnelen under Tautra opp i dagen. Teknologisk mulig. Skal man utrede RA, bør også et MA i Dagen utredes parallelt.
E39 bør gå uhindret av Molde sentrum. Det bør være minimum 90 Km/t hele veien fra Kr.sand til Trondheim. Derfor bør veien gå nord for Moldefjella, over Storlandet til Høgset.

Samtidig opprettholdes samtlige mål med MA.

Takk for at du tok deg tid til å lese dette … kommenter gjerne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.