Tresfjording

Engasjert

Sosialdemokrat

Hvorfor MA er RA overlegen

«Romsdalsaksen er førstevalget for både transport bransjen, turistbransjen og folket, og er best både på sikkerhet, miljø, og co2 forurensing, og pris, der Møreaksen dessverre ligger på motsatt side av skalaen» (I. Eik på Facebook)

Byggingen av den fremtidige fjordkryssingen av Romsdalsfjorden er ikke en utgift, men en investering. En investering som skal understøtte verdiskapningen i områdene rundt Ålesund og Molde. For de som ikke har skjønt det ennå, så er det slike verdiskapningsområder vi arbeidstakere for det aller meste finner våre jobber. Det er her investorer satser sine penger. Det er her vanlig folk handler. Det er her vi henter lønna vår, som skal betale mat, hus, varme m.m.

Sikkerhet

Kravene som stilles til en undersjøisk tunnel i dag, gjør den veldig sikker. To løp med rømningsveier for hver 250m, samt en maks stigning på 5%, er to faktorer som gjør tunnelen utrolig sikker. MA er planlagt å bli nokså dyp, men det blir helt feil å ta med fjellovergangen over Ørskogfjellet i samme vurderingen. Dette er Vestlandet, og lange bakker er ikke noe fremmed. Det må vi leve med. Hvorfor tas da ikke denne fjellovergangen med når det snakkes om RA? Men som jeg har sagt tidligere, løft Tautratunnelen opp i dagen. Samme vei, men oppe i dagen.

Miljø

Forurensing er ikke bra, men her på Vestlandet, med sine utallige fjelloverganger vil ikke MA tilføre miljøet noe særlig mer med CO2, enn eksisterende veier. Ny teknologi og snill stigning bidrar til det. Dagens Euro 6 motorer renser faktisk luften der de kjører.

Pris

Som sagt over her, dette er ikke en utgift med en nesten ufattelig pris, men en stor investering. En investering som på grunn av sin oppgave, nemlig å understøtte verdiskapningen i regionen, vil gi en gevinst i årene som kommer. Pris er underordnet hvis gevinsten er stor nok. Gevinsten ligger i en vei for Møre og Romsdal, ikke en vei for de få som skal gjennom fylket.

Trafikk

Det er litt over 11 km mellom de to eksisterende ferjeleier. Det tar ca. ti minutter å kjøre tilsvarende strekning med bil. I dag kan du risikere å vente et kvarter på ferja, og oppleve en overfartstid på bortimot femti minutter. Det betyr at det som i dag tar ca. en time, med f.eks. en flytebro på samme strekning, vil ta under ti minutter. Regner man så tidstapet på samtlige som ferdes over fjorden med ferje i dag, så blir det veldig mye tid der samfunnet blir tvunget til å stanse opp. Ferjene må bort!

Undersøkelser gjort i regi av Statens Vegvesen viser at rundt 80% av trafikken på våre veier er regional. Det vil si at turen starter og stopper i samme region. Det er reiser til og fra, og i, jobb som dominerer. Dette er vel den viktigste grunnen til at RA ikke er en god investering, selv om den ser ut til å bli noe billigere enn MA. Ganske enkelt fordi den støtter ikke under verdiskapningen i fylket, slik MA er tiltenkt å gjøre. RA er bra for de ti til femten prosentene som utgjør gjennomgangstrafikken. RA er dermed en katastrofe for det nesten 80% som kjører frem og tilbake innad i fylket. Invester derfor i en vei for fylkes fremtid!

Bompenger

Uansett hvilket alternativ som realiseres, er det viktig å vite at bompengesatsene vil maksimeres frem til et akseptabelt nivå på avvisningstrafikken er oppnådd. Det vil si at man setter opp prisen til et nivå der ikke alt for mange velger andre reiseruter, eller avstår helt fra å reise. Dette kalles priselastisitet. Hvor mye mindre vil kundene forbruke av en vare eller tjeneste om en øker prisen. Derfor faller argumentet, med at bompengesatsene vil bli for høye med MA, bort. Dessuten er en bompengeløsning tidsbegrenset. Det er ikke ferjebilletten som er dagens bompenger. Det er heller ikke noen god argumentasjon å blande Molde-bypakke inn i debatten om fjordkryssingen. Det er jo to vidt forskjellige prosjekt.

Turisme

Veier skal gå fra turiststed til turiststed. Det er intet argument i debatten at bilistene skal ha noe pent å se på. Det er ingen prioritet at MA i seg selv skal være en turistmagnet. Det er heller ikke et argument at det er finere å se fjell og fjord når du ferdes på veien, for som sjåfør skal du ha øynene på veien når du kjører bil.

Omvei

Nei, MA er ingen omvei. Det er den korteste veien mellom områdene rundt Ålesund og Molde, jfr. målene med MA. I en slik setting er det RA som blir omveien.

Det tredje alternativ

Et alternativ som ikke stenger fjorden med en flytebro, slik RA tilhengerne vil, kan Tautra-tunnelen med hell løftes opp på bro. Flytebro fra Vik til Tautraflua, og høybro derfra til Otrøya. Dette er teknisk fullt gjennomførbart. Dermed beholdes MA og målet med å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedene rundt de to byene blir oppnådd. Skal man presentere et alternativ til MA, må dette etter min mening dekke de samme målene som MA. Ellers blir det en ensidig endring av kravspesifikasjonen nedlagt i stortingsvedtaket. Med andre ord; MA gjør det den av Stortinget er satt til å gjøre, og RA gjør ikke det MA er satt til å gjøre. Derfor er ikke RA et reelt alternativ, men heller en alternativ løsning med helt andre mål. RA bør derfor heller ikke utredes som et alternativ til MA, men som et helt nytt prosjekt, og settes opp mot målene med MA.

Øyvind Granberg
Engasjert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.