Tresfjording

Engasjert

Sosialdemokrat

Full Barnehagedekning i Vestnes en myte?

Vestnes kommune har sendt ut avslag på barnehageplass for 2021 til flere familier. Avslaget er ikke begrunnet, men det henvises til “Lov om Barnehager med forskrifter, herunder § 12a med rett til barnehage”. Vedtaket har en klagefrist på tre uker.

Dette er en reprise fra i fjor, men den gangen var vedtaket grunnet i mangel på personell. Dette holdt ikke da frustrerte familier skrev et brev til kommunen ved ordføreren der de påpekte ulempene vedtaket ville kunne medføre for kommunen med familier som kanskje måtte flytte ut av kommunen. Jeg ser ikke noen grunn til at grunnlaget for årets vedtak er noe forskjellig fra fjorårets, da de samme lokalene er tilgjengelig i år som i fjor. Hva skal så skje med det personalet som plutselig ikke er tilstrekkelig neste år?

I et brev fra kommunen, datert 18.10.2019, påpekes det; “Bemanninga i dei kommunale barnehagane blei redusert med nesten 2 årsverk i august 2019 samanlikna med vårhalvåret 2019. Dette var grunna i redusert barnetal og redusert søkjartal. Det var fleire som gjekk ut av barnehagen ved overgang til skule, enn dei som kom inn.” Har kommunen igjen redusert bemanningen i våre barnehager når behovet faktisk er ganske stabilt? Det var 68 nyfødte barn i 2016. 51 i 2017. 52 i 2018. 66 i 2019. Endring 2016-2019: – 2 barn.

Familier som rammes stilles i en vanskelig situasjon både økonomisk og sosialt. For familier i etableringsfasen, der begge må arbeide for å få endene til å møtes, har etter avslag på barnehageplass vurdert å flytte ut av kommunen og til kommunen der de har fått barnehageplass. Dette fordi husstandens inntekt ofte vil mer enn halveres, når en av foreldrene blir tvunget ut i ulønnet permisjon. Dette er en fortvilt situasjon.

Det er blant annet her kommunen svikter barnefamiliene, og sin oppgave som tilrettelegger. Tilflyttingen minker, og utflyttingen øker når barnehagetilbudet ikke er tilstrekkelig.

En oppgradering av barnehagetilbudet til full dekning, koster lite i forhold til andre prosjekt kommunestyret har vedtatt, som den fjerde arm og bobilparkering. Her er det snakk om å prioritere egne innbyggere foran gjennomreisende turister.

Avslag på barnehageplass fordi kommunen ikke har «den økonomiske ramma for drifta 2020» på plass, holder rett og slett ikke. At bemanningen er redusert med over to årsverk det siste året, viser med all tydelighet at kommunestyret prioriterer å bruke midlene ett annet sted.

Kommunestyret bør i behandlingen av neste års budsjett få på plass full barnehagedekning fra og med 2021.
Skal kommunestyret hindre utflytting og oppriving av flere familier, må det reageres raskt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.