Plasthast

Plasthast

Plastproduksjonen her på kloden har økt fra null til over fire hunder millioner tonn på under 75 år. Dette er galskap når man vet at produktet lar seg vanskelig nedbryte. Plastavfall, og deriblant den grusomme mikroplasten, finnes over alt, fra den høyeste topp til den dypeste havbunn. Ja selv i atmosfæren svever plasten fritt.

Et menneske får i seg over 50 000 – femti tusen – plastpartikler i året, bare gjennom maten.

Dette går feil vei, og det i en akselererende fart.

Skal vi få bukt med svineriet før det får bukt med oss, må all produksjon av plast stanses og forbys, og arbeidet med å fjerne all plast i naturen må intensiveres nå! Dette er ikke bare nødvendig, det er imperativt.

Derfor, for vår barns skyld, må vi forby plast, og påby en miljøvennlig tilintetgjørelse av den plasten som allerede er havnet i naturen. Slikt avfall vil mest trolig vil bli en større fare for menneskeheten enn fortsatt bruk av fossilt brennstoff.

Alle verdens land burde tvinges til, hvert år, å gi 1% av sitt BNP til opprenskingen av planeten. Det vil gi over 130 billioner kroner årlig, til et tiltak som vil være med på å redde menneskeheten. Det er billig. Fryktelig billig. Det hele må styres av FN, og medlemskapet i oppryddingsklubben må være obligatorisk.

 

Øyvind A. F. Granberg
Engasjert Sosialdemokrat

Kan Putin kastes eller stoppes?

The war in Ukraine has put more scrutiny on Vladimir Putin’s long and brutal record of jailing his opposition, killings, and other atrocities, including a new arrest of a figure who has opposed Putin’s leadership and, specifically, the war in Ukraine. In this special report, MSNBC’s Ari Melber traces Putin’s record as a brutal dictator, detailing Putin’s censorship; crackdown; and a series of attacks, assassinations, and poisonings — drawing on reporting, archival footage, and Melber’s interview with a former Russian billionaire who was bankrupted, indicted, jailed and exiled by Putin. The report also explores living figures who could pose a challenge to Putin, and how the courage of so many dissident Russians might inspire a stronger response to Putin abroad. (MSNBC – 12.04.2022)