Stikkord: bomvei

  • Vegen på Nordøyene

    Ingen bommer mellom øyene? Blir det ikke slik da at de besøkende betaler litt av gildet for de fastboende?

  • Bommene står

    Behandling i Fylkestinget – 11.04.2016Geir Inge Lien (SP) og Geir Stenseth (H) fremma spørsmål om sin habilitet som styremedlemar i Eksportvegen.Geir Inge Lien og Geir Stenseth gjekk frå under røystinga.Geir Inge Lien blei samrøystes kjend inhabil etter fvl § 6.1.e.Geir Stenseth blei samrøystes kjend inhabil etter fvl § 6.1.e.45 voterande.Heidi Nakken (H) fremma følgjande forslag:«Møre…