Nei takk til amerikanske tilstander

Helse og omsorg er desidert Norges største utgiftspost, og der er det store muligheter for å hente enorme summer på budsjettene. I dag styres dette av kommunen selv, men det er krefter i gang for å privatisere tjenestene. Kapitalen står klar til å tjene penger på vår helse. Men, ikke tro for et sekund at de vil drive sykehus fordi de synes synd på deg. Investorer ser på dette som en enorm mulighet til profitt.

Med private aktører i helsemarkedet kommer også uunngåelig høyere kostnader for brukerne. Kravet om profitt vil drive prisene til værs. Når livsviktige helsetjenester prises etter etterspørsel, blir kostnadene for den enkelte familie store når det kommer til det å f.eks. bringe ett nytt familiemedlem inn i verden, eller få behandlet et hjerteinfarkt.

For mange politikere på høyresiden i norsk politikk, er USA det store forbildet. Høyresiden, med FrP i spissen, arbeider hardt det for å ta over statlige og kommunale sektorer, og tilby befolkningen de samme tjenestene til markedspris. Det er ikke denne tankegangen som i årene etter krigen, har gjort Norge til ett av verdens beste land å bo i.

Her i landet er det i dag gratis med fødsel på sykehus eller fødestue. Det faktisk veldig mye som er gratis for innbyggerne, som blant annet skoler, legetimer, sykehusopphold m.m. For å få til dette betaler nordmenn mer skatt enn innbyggerne i f.eks. USA. Mens skatten her i landet fort kan komme opp i 35%, er den tilsvarende beskatningen av lønnsinntekter i USA på noe over 20%. Men tro ikke at bankkontoen din vil vokse med snart hundre tusen i året av den grunn. Det er andre sider ved samfunnskostnadene som vil bli dyrere om skatten settes ned og vi må begynne å betale full pris for helsetjenestene.

I Norge er det gratis å ligge på sykehus. I USA koster det mellom femti og hundre tusen kroner i døgnet å ligge på sykehus. Et infarkt kan fort sette deg tilbake rundt en million kroner. Et influensaangrep kan fort koste deg 30 000 kroner.

Et slikt scenario er det flere partier på høyresiden i norsk politikk vil innføre her i landet. FRP har som uttalt mål å redusere statens rolle i alle aspekter i vårt liv. Husk at partiet ble ved starten i 1973 gitt navnet; «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» Legg merke til ordet «sterk». Det, mine damer og herrer, betyr nedbygging av den offentlige delen av samfunnet, og at private aktører ønsket til å ta over alle statens tilbud av tjenester.

Private aktører eksisterer ikke der de ikke er lukter profitt. Profittjaget eskalerer med drivkraften av stadig høyere og strammere budsjetter, der en stadig økning av bunnlinja er altoverskyggende.

I USA må du ta ansvaret for den økonomiske siden av din helse selv. Vil du åpne for amerikanske tilstander her i landet? Hvis så er tilfelle, så stem på høyresiden. Vil du at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i, så stem på venstresiden.

Nå nærmer det seg et kommune- og fylkestingsvalg. Stem på de partiene som vil styrke helsesektoren, skolene, og samferdsel, og samtidig greier å danne grobunn for flere arbeidsplasser, og styrke handelen.

Ha et godt valg 2023!

The Cost of Giving Birth without Insurance (babylist.com

Premature birth is one of the biggest game-changers in terms of the costs of hospital birth. This complication occurs in about 1 of 9 pregnancies. Average health care costs for premature and low birth weight infants are over 10 times more costly than for newborns without complications, according to data from the March of Dimes.

Hospital Births Are Expensive—Here Is What To Expect (parents.com)

Helse: Knalldyrt å bli syk i USA (dagbladet.no)


Publisert

i

av