Stikkord: omsorg

 • De eldre – en utgift?

  De eldre – en utgift?

  Prioriteringen av gamle og syke og elevene ved våre skoler, MÅ gå foran alt annet.

 • Tallenes tale er øredøvende

  Tallenes tale er øredøvende

  Vestnes kommune har et sykefravær i første halvår 2020 på hele 10,2%, denne andelen økte til 10,4 i tilsvarende periode i 2021. Ifølge SSB var sykefraværsprosenten for hele landet i 2. kvartal 2020 på 5,85%, samme tall for kommunene her i landet var 7,4. Dette viser at Vestnes kommune har et sykefravær som er 35% […]

 • Det store eldreranet

  Norge raner de eldre. Etter et langt liv, der man har bidratt til felleskapet gjennom et helt arbeidsliv, kan hjemkommunen tømme sykehjemspasientene for verdier, og det med loven i hånd.

 • Redusert pris på trygghetsalarm

  Redusert pris på trygghetsalarm

  Vestnes Arbeiderparti tok initiativ til et forslag på dagens kommunestyremøte om å redusere kostnadene med trygghetsalarm for de som tjener under 2G, med nesten 40%. Senterpartiet stilte seg i starten noe kjølig til forslaget, men myknet opp etterhvert som de ble klar over hvor ubetydelig kostnaden blir for kommuneregnskapet. Ubetydelig for kommune, men betydelig for […]

 • Skatt, et nødvendig onde?

  Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Mangelen på konkrete vederlag skiller skatter fra betalinger for offentlige tjenester (gebyr). Her i Norge er hovedformålet med skatt å finansiere offentlig forbruk og investeringer, og overføringer til den private sektor. (Kilde: Wikipedia) Skatt er ingen ny oppfinnelse. En form for […]