Stikkord: olje

  • Sosialisme og miljø – en kontradiksjon

      Sosialisme … det å være sosial overfor dine medmennesker. På alle felt, også økonomi. Dele Moder Norges verdier med alle som bor her i landet. Det er disse verdiene som er viktigst. Vi kan rett og slett ikke skape verdens lykkeligste land uten disse. Ofte kalt primærnæringen, utgjør disse grunnmuren i verdiskapningen i landet.…

  • Motvillige OPEC

    Prisene på råolje er halvert i løpet av 2014. Økonomier som Russland er sterkt avhengige av relativt stabile oljepriser. Dette fordi dere økonomi er mer utsatt for svingninger i oljeprisen enn andre, som for eksempel Norge. I de siste ukene har inflasjonen i Russland ikke direkte løpt løpsk, men det er ikke langt unna. Foreløpig…