Stikkord: skatter

  • Skattetrykket øker

    Det er i hovedsak tre faktorer som har innvirkning på statens skatteinntekter; skattesatsene, antallet skatter og skattegrunnlagenes størrelse. Dagens regjering har foretatt en del skattemessige krumspring der retorikken går på en mer rettferdig skattepolitikk. Uttrykket «rettferdig skattepolitikk» er så tøyelig at det i realiteten er regelrett synsing. Hva jeg mener uttrykket betyr, eller hva du…

  • Det grønne Norge

    Det grønne Norge

      Klimamålet 2020 i Norge må oppnås. Effekten på det globale klimaet er det ingen som snakker om. Den er minimal, om den i det hele tatt er tilstede. I dag er det ca. 2,5 millioner biler i Norge. Dette skipet alene, bruker drivstoff tilsvarende ca. 100 millioner biler i året. Utslippene pr. liter forbrent…