Skattetrykket øker

Det er i hovedsak tre faktorer som har innvirkning på statens skatteinntekter; skattesatsene, antallet skatter og skattegrunnlagenes størrelse.

Dagens regjering har foretatt en del skattemessige krumspring der retorikken går på en mer rettferdig skattepolitikk. Uttrykket «rettferdig skattepolitikk» er så tøyelig at det i realiteten er regelrett synsing. Hva jeg mener uttrykket betyr, eller hva du mener det betyr, ser ikke ut til å stemme med finansministerens. Synes ministeren at pensjonister skal skattes nedenom og hjem, så mener han vil også at det er helt rettferdig.

Norge har nettopp kommet ut av en pandemi og er påvirket av krig i «nabolaget». Vi lider under effekten av et urolig Europa.

Men det merkelige er at mens statens inntekter kun har doblet seg fra 2020 til 2022, har skatteinntektene tredoblet seg.

Forstå det dem som kan.


Publisert

i

av