Stikkord: vindkraft

  • Fremtidens energibehov må dekkes

    Behovet for strøm her i landet er likt med energi produsert. Tall fra NVE viser at vindkraften står for ca. 8%, og vannkraften for 92%. Hvilke av disse to løsningene har det mest miljøvennlige fottrykket tror du? Kan atomkraft vurderes i miljødebatten? Skal vindkraft dekke all økning av behovet de neste 30 år, må det…