MA vs RA vs tunell

Følelser er i kok. Folk rundt fjorden vil ikke ha en tunell under Romsdalsfjorden. Det skjønner jeg godt. Men hvorfor si nei til hele prosjektet Møreaksen av den grunn?

Når det gjelder fergefri E39, så har det prosjektet to hovedmål. Det ene er å være en regional vei, og det andre er en fergefri vei mellom Kristiansand og Trondheim. Det viser seg at trafikken på våre riksveier i all hovedsak er regional. Det vil si at turen starter og stopper i samme region. Og her er vi ved kjernen slik jeg ser den. MA er en vei for regionen vår, mens RA er en vei for de som skal fort gjennom regionen vår. La oss bygge en vei til oss selv. En vei som krysser fjorden i dagen, og som ikke går gjennom Molde sentrum. På den måten er begge målene dekket.

Tautra-tunellen kan med hell løftes opp i dagen. Dette vil gi alle trafikanter. Både syklister og gående og ikke minst traktorer mulighet til å krysse fjorden uhindret. Ved å gå over Storlandet, istedenfor gjennom Molde sentrum, vil veien virkelig understøtte verdiskapningen i regionen. Da kan man tenke seg en gang i fremtiden, et intercity tog som virkelig knytter de tre bo og markedsområdene sammen.

Tenk Møreaksen uten tunell. Det er en vei for fremtiden, og en vei for Møre og Romsdal.


Publisert

i

av