Stikkord: molde

 • Til forkjempere av Romsdalsaksen

  Til forkjempere av Romsdalsaksen

  Legg ned debatten om fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Det er over nå!

 • Møreakse vs Romdalsakse

  Møreakse vs Romdalsakse

  Ordkrigen har pågått i mange år. Målene med Møreaksen (MA) blir glatt lagt bort i alternativet Romsdalsaksen (RA). MA skal binde sammen to livsviktige områder her i fylket. Livsviktige for arbeidsplasser og lønningsposer. RA er tiltenkt den trafikken som skal fort gjennom fylket. Det er bare det at den siste gruppen utgjør desidert den minste […]

 • Den lokalvennlige Møreaksen

  Den lokalvennlige Møreaksen

  ‎Stortinget har lagt ned målene med MA, og SVV skal lage en vei som dekker disse målene. Det burde være helt innlysende at andre alternativ til kryssing av Romsdalsfjorden, i størst mulig grad, bør dekke de samme målene. Følgende er hentet fra Romsdalsaksen(Sekkfast)-gruppen å Facebook. Den miljøfientlige tunneltraseen Møreaksen: – fem lange tunneler – derav […]

 • Førehandsinnkreving bombengar Molde – Vestnes

  Førehandsinnkreving bombengar Molde – Vestnes

  Kva vil det seie «… å utgreie mogelegheitene for, og konsekvensar av, forskottsinnkreving av bompengar på ferjesambanda Molde – Vestnes og Mordalsvågen – Solholmen»?

 • Unngå bompenger …

  Unngå bompenger …

  Når det gjelder bompenger i sin helhet, også i forbindelse med Møreaksen eller Romsdalsaksen: Hvorfor er NHO så stille når det gjelder bompenger i Norge? Vil ikke den stadige økningen i bompenger også ramme deres medlemmer når vi konsumenter helst unngår å reise inn til kjøpesentra? Først bompenger på veien dit, og så en bomring rundt […]

 • Det er meg en gåte

  Det er meg en gåte

  Det skal bygges ny fergefri hovedpulsåre gjennom fylket. Eller Region Møre & Romsdal som den snart ser ut til å skal hete. En vei er viktig for verdiskapningen i en region. Faktisk så er det slik at verdiskapningen er den eneste grunnen til at veier overhodet finnes. Hvis verdiskapningen ikke fantes, vill veiene våre vært […]

 • MA vs RA vs tunell

  MA vs RA vs tunell

  Følelser er i kok. Folk rundt fjorden vil ikke ha en tunell under Romsdalsfjorden. Det skjønner jeg godt. Men hvorfor si nei til hele prosjektet Møreaksen av den grunn? Når det gjelder fergefri E39, så har det prosjektet to hovedmål. Det ene er å være en regional vei, og det andre er en fergefri vei […]

 • Striden som deler et fjorddelt fylke

    MA eller RA. Føleri eller fakta. Alternative fakta eller falske nyheter. Opp gjennom historien har utbygginger skapt debatt, ja … endog furore i nærmiljøet. Det er ikke sjeldent at disse debattene omhandler omlegging av lokale veier. Flyttingen av Europakrysset på Åndalsnes, var en gang i tiden ett hett tema og tettstedet, som den var […]