Stikkord: borgerlig

 • Effekten av forbruksstyrende avgifter

  Regjeringen med KrF i spissen vil høyne drivstoffavgiftene med 50 øre på bensin og 30 øre på diesel. Dette gjøres for å få ned forbruket av fossilt brennstoff. Hva er effekten av en slik økning i avgiftene? Dette er som en sanksjon mot de økonomisk svakere gruppene her i landet, og vi vet hvordan sanksjoner…

 • Ikkje valkamputspel, men sosialistiske prioriteringar!

  Sitat frå Vestnes SP sitt innlegg i VestnesAvisa 14.1.15; Vestnes kommune fekk ikkje,- slik vanleg er, redusert arbeidsgjevaravgift for kommunal sektor. Dette er jo ein direkte feil framstilling av saka frå Vestnes SP si side. Vestnes kommune HAR fått redusert arbeidsgjevaravgift. Det var gevinsten med lågare sats som ikkje vart verande i kommunen. I og…

 • Skatteendringene 2015

  Skatteendringene 2015 Endringer som vises på lommeboken. Dette er noen endringer i skatt, avgifter m.m. Nederst finner du noen effekter av endringene. Endringer i skattesatser, innslagspunkter ol Bolig Verdien på sekundærbolig (bolig du ikke bor i selv) blir satt opp fra 60 % av markedsverdi til 70 % av markedsverdi. For en bolig til 6…

 • Fremdeles forskjellsbehandles par i Norge

  Verden har gått fremover siden Abraham vandret på Jorden og ble stamfaren til flere av dagens religioner. Mye har endret seg … og takk for det, vil nok mange si. Mange par lever i dag i samboerskap, men disse parenes rettigheter er redusert i forhold til borgerlig og kirkelig viede par. Sitat fra Skatteetaten; «Samboerskap…