Stikkord: russland

  • Autonom vetorett

    Autonom vetorett

    Hva med Russlands verv i FN, et verv som gir dem veto-rett i mange saker. Også saker som omhandler dem selv. Ren parodi spør di meg. – Det er dypt beklagelig og opprørende av Russland å legge ned veto. De blokkerer dermed et vedtak i FNs sikkerhetsråd som har bred støtte. Det er misbruk av…

  • Motvillige OPEC

    Prisene på råolje er halvert i løpet av 2014. Økonomier som Russland er sterkt avhengige av relativt stabile oljepriser. Dette fordi dere økonomi er mer utsatt for svingninger i oljeprisen enn andre, som for eksempel Norge. I de siste ukene har inflasjonen i Russland ikke direkte løpt løpsk, men det er ikke langt unna. Foreløpig…