Stikkord: solholm

  • Møre og Romsdal degraderes

    Regionreformen er på vei. Kommunereformens illsinte fetter vil degradere store landområder til en utkant i en større region. Møre og Romsdal kan bli partert i tillegg. Som en gris under slakterens hugg, blir fylket delt i Romsdalsfjorden den nye grensen mellom Vestlandet og Midt-Norge ser ut til å bli liggende. Plutselig har vi et stort…

  • Fylkesmannens forslag og tidlige tanker

    Sju kommuner i Møre og Romsdal er fylkesmannens forslag til Stortinget i dag. Og det skal gjøres i to omganger. Det mener jeg er litt dumt, da man først kjører en kommunereform som ender i 16 kommuner, for så å sette hele prosessen i gang igjen ikke lenge etterpå. Det er litt betenkelig. Ett av…

  • Prioriter gamle, syke og unge

    Kommunene er i skvis. På den ene siden er det staten som stadig reduserer overføringene i et lønnlig håp om effektivisering. På den andre siden er de som er avhengig av kommunens tjenester. Så har vi dem som skal betale skatt. Omsetninger har sunket mye siden siste finanskrise, og er egentlig ikke kommet i gang…