Stikkord: kommunestyre

 • Kjappe formannskapsmøter uten innkalling og sakliste

  Kjappe formannskapsmøter uten innkalling og sakliste

  Gjennom mine år som tidvis deltaker i kommunestyret i Vestnes opplevde jeg flerfoldige ganger at det ble stilt spørsmål med formannskapets vedtak i en sak. Siden de fleste som satt i formannskapet var til stede, spurte ordføreren om disse representantene kunne f.eks. stryke vedtaket gjort i et lovlig satt formannskapsmøte. Det ble alltid nikket,

 • Skorgen Vel mister grendehuset?

  Skorgen Vel mister grendehuset?

  Vestnes formannskap legger frem en innstilling til kommunestyret der det foreslås å legge Skorgen Skule-bygget ut til salgs på det åpne markedet. Det vil gjøre det nesten umulig for en fattig velforening å kjøpe det. Det er også et spørsmål om dagens leiekontrakt velforeningen har med kommunen, kan videreføres med nye eiere. Egentlig så vil […]

 • Ordføreren i Vestnes blir millionær

  Ordføreren i Vestnes blir millionær

  Vestnes kommune ved formannskapet skal i kveld stemme over ny forskrift angående politikergodtgjørelse. I den anledning foreslås ordførerlønnen å settes til 10G. En G er i dag 99 858 kroner. Det vil si at lille Vestnes gjennom administrasjonens innstilling er villig til å gi ordføreren en millionlønn. Dette mener jeg står i grell kontrast til den […]

 • Sentral makt eller lokalstyre

  Kan man ha tre forvaltningsnivåer her i landet, men likevel overlate større ansvar av fellestjenestene til staten? Redusere kommunens administrasjon til et statlig kontor for de ulike etatene som er der i dag?

 • Er dette egentlig helt lovlig?

  Er dette egentlig helt lovlig?

  Forslaget til nedlegging av Tresfjord Skole,  vil ha stor betydning for bygda om det blir vedtatt i kommunestyret. Formannskapet i Vestnes Kommune har gjort følgende vedtak den 4.12.2017 i sak PS 104/2017; «Vestnes kommunestyre vedtek økonomiplan 2018 – 2021 slik det går fram av skjema 1A og 1B (økonomiplan) i saksframlegget, pkt 4.5. For å […]