Stikkord: lien

 • Skatteparadis, et menings- og bidragsløst tiltak

  Skatteparadis, et menings- og bidragsløst tiltak

  I Sunnmørsposten den 10.12.2020, går ordføreren i Vestnes Kommune ut med brask og bram og vidtfavnende lanker, og lanserer ideen om å gjøre Vestnes kommune om til et norsk skatteparadis. Håpet er å lokke til seg noen få formue-millionærer som kan bidra til kommunekassa. Egentlig en latterlig ide. For det er en hake ved dette…

 • Ordførerlønnen i Vestnes

  Ordførerlønnen i Vestnes

  Den forblir på 9,5G. Det er vedtaket formannskapet legger frem for neste kommunestyre. Det vil da si at avgående administrasjonssjef foreslo en lønnsøkning til ordføreren på nesten 50 000 kroner i året. Det tilsvarer godt over en god månedslønn for en arbeider på gulvet. Det hadde sett lite solidarisk ut i en tid da kommuneøkonomien blir…

 • Ordføreren i Vestnes blir millionær

  Ordføreren i Vestnes blir millionær

  Vestnes kommune ved formannskapet skal i kveld stemme over ny forskrift angående politikergodtgjørelse. I den anledning foreslås ordførerlønnen å settes til 10G. En G er i dag 99 858 kroner. Det vil si at lille Vestnes gjennom administrasjonens innstilling er villig til å gi ordføreren en millionlønn. Dette mener jeg står i grell kontrast til den…

 • Prioriter gamle, syke og unge

  Kommunene er i skvis. På den ene siden er det staten som stadig reduserer overføringene i et lønnlig håp om effektivisering. På den andre siden er de som er avhengig av kommunens tjenester. Så har vi dem som skal betale skatt. Omsetninger har sunket mye siden siste finanskrise, og er egentlig ikke kommet i gang…

 • Ikkje valkamputspel, men sosialistiske prioriteringar!

  Sitat frå Vestnes SP sitt innlegg i VestnesAvisa 14.1.15; Vestnes kommune fekk ikkje,- slik vanleg er, redusert arbeidsgjevaravgift for kommunal sektor. Dette er jo ein direkte feil framstilling av saka frå Vestnes SP si side. Vestnes kommune HAR fått redusert arbeidsgjevaravgift. Det var gevinsten med lågare sats som ikkje vart verande i kommunen. I og…

 • En varamanns bekjennelser

  Årets siste kommunestyremøte i Vestnes er avholdt. Det ble en trist affære, for en stakkars varamann. Først og fremst for de som er avhengige av kommunens tjenester. De syke, gamle og de unge. Men lyspunkter var det. Nye gatelys, mer til brannvern, opprusting av skolebygg og Ivartun, ja til og med penger til et bedre…

 • Ikke legg ned bygda vår!

  Det er med skrekk og gru jeg ser at kommuneledelsen nå vil legge ned Tresfjord Oppvekstsenter. Jeg fikk en slik varm klump i magen når jeg så fremlegget som ble lagt frem på formannskapet … Klumpen vokste og ble varmere når jeg leste begrunnelsen. Regnskapet vil gå sytten millioner i minus på neste budsjett. Alle…

 • Ekstraskatt på Vestnesfolk

  Bygdebladet nr. 78, onsdag 22.10.2014 side 14. EKSTRASKATT PÅ VESTNESFOLK Sitat; «Lavare arbeidsgjevaravgift gav kutt i rammeoverføringar frå staten» Artikkelen begynner med denne påstanden, en påstand som ikke helt er i tråd med virkeligheten. Spesielt blir det når påstanden legges til grunn for en utilbørlig heving av kommunale avgifter og skatter. For påstanden stemmer nemlig ikke!…