Stikkord: valg

 • Demokratiet er vår eneste beskyttelse mot politiske overgrep.

  I Norge har alle innbyggere stemmerett. Annethvert år blir folkets stemmer avgitt og talt. Takket være at man må ha veldig mange stemmer bak seg for å komme i en reell maktposisjon, og det faktum at «gærningene» blant oss, de med ytterliggående holdninger til sine landsmenn, er og vil bli en minoritet, holdes de der […]

 • Kommuneøkonomiens prioriteringer

  I disse tider der kommunenes økonomi stadig blir strammere, er det kanskje på tide å prioritere hardere ansvaret overfor egne innbyggere. Kanskje bør investeringsbudsjettet kun inneholde noe få poster som alle omfatter vedlikehold av eksisterende bygninger? Driftsbudsjettet skjæres ned mest mulig. Kanskje burde pengestrømmen prioriteres skole og helse og omsorg? Kanskje burde kommunen bedre utnytte […]

 • Valget 2017

  Valget 2017

  Det ble blå valgseier. De tapte mandater som en hullete sil, men dessverre ikke nok. Vil KrF stå for sine ord, og ikke samarbeide med Frp? En vet ikke ennå hvor dette ender.   De fire blå tapte til sammen sju mandater, men dessverre tapte AP like nesten mange alene, og ble valgets taper. SV […]

 • Hvorfor stemme?

  Hvorfor stemme?

  I dag er det valgdag. Politikk angår oss alle. Vi kan ikke la politikerne gjøre akkurat som de vil. Har du stemmerett, bruk den! Her får du 5 grunner for hvorfor du bør stemme: Opprettholde demokratiet. Gjennom å avgi våre stemmer er vi med i den viktigste demokratiske prosessen i livet. Det er gjennom stemmen […]

 • Ikke la deg lure

  Ikke la deg lure

  New Public Management Fra Wikipedia: «… brukes som betegnelse på en reformbølge som siden 1980-tallet har hatt som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra privat sektor. NPM regnes ofte som motsats til byråkratisk eller fagstyrt ledelse. Et grunnprinsipp i NPM er at mer markedsorientering innenfor offentlig sektor vil lede til et […]

 • Partienes oppdragsgivere

  Partienes oppdragsgivere

  Alle Norges regjeringer har drevet med fordelingspolitikk. De er noe ulik i målet med verdifordelingen, og det er her forskjellene har sine røtter. De ulike partiene tilgodeser ulike mottakere med sin fordelingspolitikk. Dette er i hovedsak partienes oppdragsgivere. Oppdragsgiverne er de organisasjoner og enkeltpersoner som bidrar økonomisk til partiet, og som til gjengjeld stiller krav. […]

 • Velferdsstaten Norge og synsing i valgdebatten.

  Velferdsstaten Norge og synsing i valgdebatten.

  Det er fortiden en pågående valgdebatt, der den norske velferdsstaten er offer for mye synsing og fremvoksende myter. Mye av det som blir skrevet om på sosiale medier er direkte feil, historieløst og i mange tilfeller direkte usant. En skumming gjennom kommentarfeltene til våre største aviser er direkte skremmende. Det nesten så en lurer på […]

 • Lokaldemokratiet

    Nordmenn har siden krigens dager klaget over utbyggingen av infrastrukturen, helsetilbudet og mye mer, her i landet. Den går for tregt, sies det. Alt for toppstyrt, sies det. Veibyggingen burde organiseres etter en modell fra Sverige der planleggingen og gjennomføringen er skilt fra politikerne. Det merkelige  er at folkene som klager på en for […]