Stikkord: vegvesen

 • Romsdal-saksen

    Det foreslåtte alternativet til Møreaksen er Romsdalsaksen, eller Romsdal-saksen slik jeg ser det. MA har et regionalt mål. Den skal knytte to- by og arbeidsmarked sammen. Det rundt Ålesund og det rundt Molde. I tillegg til å være en del av fergefri E39 fra Kr.sand til T.heim. RA ser ut til å være foreslått […]

 • MA og RA

    NTP kommer snart, og lekkasjene ser ut til å komme tettere etter hverandre i månedene som kommer. Med en totalpakke på nærmere en billion kroner, er den nok den største satsingen på samferdsel her i landet noensinne. Forhåpentligvis ligger Møreaksen der inne i lista over veiprosjekt som skal realiseres. MA er en del av […]

 • Lokaldemokratiet

    Nordmenn har siden krigens dager klaget over utbyggingen av infrastrukturen, helsetilbudet og mye mer, her i landet. Den går for tregt, sies det. Alt for toppstyrt, sies det. Veibyggingen burde organiseres etter en modell fra Sverige der planleggingen og gjennomføringen er skilt fra politikerne. Det merkelige  er at folkene som klager på en for […]

 • Kryssing av Romsdalsfjorden og sikkerheten

    Møreaksen (MA) er et hett tema nå for tiden. Det er egentlig ikke å undre seg så meget over. Men en ny undersjøisk tunell er nok det siste den menige mann i området ønsker seg. Spesielt i et område som er spekket av tuneller fra før, og da flere undersjøiske sådanne. Møreaksen har som […]