To argument for kommunesammenslåing

Mer effektive kommunale tjenester.

Det må da være nesten utrivelig å være etatsleder i en kommune. Eller leder av en institusjon … Ja, ha en lederstilling i det hele tatt i en kommune, sett i forhold til en lederstilling i en privat bedrift. Den siste gruppen har gode målingsverktøy for å måle denne effektiviteten man så inderlig vil forbedre. Det finnes også tilsvarende innen kommunale tjenester, men det er noe vanskeligere å verdisette effekten av tiltak, når man ikke har noen lønnsomhetsmål å nå, bare et budsjett. Man kan greie budsjettene, men hva med kvaliteten på tjenestene?

Dernest kan man spørre seg om det er positivt for utviklingen av effektiviteten at kommunene blir større og avstanden mellom beslutningstakere og folket blir for stor. Vi så hvordan det gikk i gamle Sovjetunionen der en håndfull mennesker skulle detaljstyre 300 millioner over elleve tidssoner. Det måtte gå galt. Dette Sovjetsyndromet kan også skje i større eller mindre grad i geografisk store kommuner. Det er for meg lite trolig at effektiviteten på Tresfjord Trygdeheim går noe betraktelig opp om kommunesenteret er på Åndalsnes, Molde, Ålesund, eller for den saks del, der det ligger i dag.

 

Spare penger

Kommunale kostnader er basert på de trengendes behov. Dette er en faktor kommen ikke kan styre. Kostnadene er relatert til antall klienter, og grad av pleie. Om kommunen inneholder 500 eller 50 000 innbyggere, har egentlig lite med saken å gjøre.

 

Unødvendig

For meg føles kommunereformen både som forhastet og dårlig forberedt, og ikke minst underfundert.

Sånn, så er det sagt …