Stikkord: terror

 • En politisk opplagthet

  En politisk opplagthet

  Intet vestlig land, ei heller noen andre land her i verden, må finne på å godkjenne en regjering, som har kommet til regjeringsmakt gjennom væpnet aksjon. Demokratisk valgte regjeringer bør kun godkjenne demokratiske regjeringer valgt av folket selv.

 • Klima til besvær

  Klimaet innenfor religion og politikk over hele kloden, har endret seg siden krigen. I disse dager er millioner av mennesker på flukt fra sine hjem. Drevet bort av geværpipene. Terrororganisasjoner vokser og sluker store landområder uavhengig av land. Nesten uten motstand. Felles for disse er et menneskesyn som ikke er i tråd med mennesket selv. […]

 • Fravær av lover og politi

  Når det gjelder ønsket om mer spredning av våpen blant mannen i gata etter terroren i Paris, tolker jeg dette som en fallitterklæring når det gjelder arbeidet med å bygge et trygt samfunn. Et land der innbyggerne selv må sørge for sin egen sikkerhet, er et land der landets ledelse har sviktet sitt folk totalt. […]

 • morderbander i fri utfoldelse

  «The Islamic State has drawn tens of thousands of people from around the world by promising paradise in the Muslim homeland it has established on conquered territory in Syria and Iraq. But in reality, the militants have created a brutal, two-tiered society, where daily life is starkly different for the occupiers and the occupied, according […]

 • Fremmedfrykten, vår største trussel?

  Mennesket er nok naturens mest vellykkede skapning. Det er mange av oss, og vi ha lagt under oss en hel klode. Paradoksalt er vår suksess, årsaken naturens egen undergang, ser det ut til. Men hvorfor er det slik at vi vi mennesker er mest redd for mennesket? Vi er vår egen verste fiende, sa en […]

 • Jeg er en verdensborger. Jeg observerer. Jeg er bekymret.

  Det er et nytt fiendebilde i verden. Det gamle fra den kalde krigen er blitt en kuriositet. I dag er det ikke nasjoner med sine hærer som er fienden, men ofte godt organiserte morderbander med egen økonomi som utgjør en vel så stor trussel som en nasjons hær. Og de dreper uskyldige mennesker for å […]

 • Er hengslene for svake?

  Holder verden på å gå av hengslene? Homofile asylsøkere pornotestes. Fransk by påla hjemløse å bære merke med gul trekant. Massedrapene til terrorgruppen Islamsk Stat støttes av nordmenn. Men i Norge kjører organisasjonen Profetens Umma rundt i Oslo og roper slagord til støtte for terrorgruppa. Den arabiske våren som ser ut til å gått rett […]