Stikkord: velferd

 • Den norske kaken

  Den norske kaken

  Norges verdier utgjør en kake vi alle som bor her skal ha vår rettmessige del av. Grovt sett er den delt i tre kakestykker. Ett til arbeidsgiverne, ett til arbeidstakerne og ett til staten. Hvert år setter representanter fra de tre «kakestykkespiserne» seg ned, og forhandler om hvor store de tre kakestykkene skal bli. Tradisjonelt […]

 • Nei, dette er ikke riktig!

  Nei, dette er ikke riktig!

  Skal Norge sørge for et liv også for mennesker uten mulighet til jobb og lønn, bør utbetalingene være så høyt over sultegrensa som mulig. Å holde de trygdede nede på et eksistensminimum er etter min mening en forbrytelse mot menneskeheten. I de senere år har den norske stat strammet inn økonomien til de fattigste her […]

 • Sosialisme og miljø – en kontradiksjon

    Sosialisme … det å være sosial overfor dine medmennesker. På alle felt, også økonomi. Dele Moder Norges verdier med alle som bor her i landet. Det er disse verdiene som er viktigst. Vi kan rett og slett ikke skape verdens lykkeligste land uten disse. Ofte kalt primærnæringen, utgjør disse grunnmuren i verdiskapningen i landet. […]

 • Gjøre Norge best igjen

    Hva er best? At Norge er verdens beste land å bo i, eller det beste landet å gjøre investeringer i? Jo takk, begge deler, sier du. Men det er nok dessverre ikke mulig. Nylig ble Sverige kåret til verdens beste land å gjøre business i, men det var etter at de strammet godt inn […]

 • Skjevfordelingen forsterkes

  De som har mest blir stadig rikere. Stadig mer og mer av verdens verdier samles på stadig færre hender. I år eies halve Norge av 10 % av befolkningen. Den andre halvdelen deles mellom de andre 90 %’ene. De siste årene har denne trenden forsterket seg. Credit Suisse kom i 2015 med en rapport som […]

 • Skatt, et nødvendig onde?

  Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Mangelen på konkrete vederlag skiller skatter fra betalinger for offentlige tjenester (gebyr). Her i Norge er hovedformålet med skatt å finansiere offentlig forbruk og investeringer, og overføringer til den private sektor. (Kilde: Wikipedia) Skatt er ingen ny oppfinnelse. En form for […]

 • Velferdseksporten

  – I tillegg til samfunnsansvaret som jeg etterlyser, er det også et poeng at Orkla og storeier Stein Erik Hagen nyter godt av disse skattekuttene som denne regjeringen er så opptatt av. Men dette er åpenbart ikke nok. Vi er svært bekymret for utviklingen og hva som blir neste trekk fra Orkla, sier forbundsleder Jan-Egil […]

 • kommentarfelttyrranniet

  Jeg blir så frustrert over hva tilsynelatende mennesker får til å skrive i kommentarfelt under artikler i landets nettaviser. Her glimrer toleransen og kunnskapen med sitt fravær.   Spesielt gjelder dette temaet norsk politikk. Vi lever i en tid der strømningene er dratt noe til høyre, og der politikkens resultater etter krigen, som faktisk gjør […]